خانه کانتینری در زیر زمین

خانه کانتینری در زیر زمین

این خانه کانتینری در کالیفرنیا توسط استیو رس ساخته شده است. از مهم ترین ویژگی‎ این خانه زیر زمینی بودن آن است. این قابلیت باعث شده تا خانه در مقابل دمای بیرون عایق شده و در فصل های گرم سال هوای داخل خنک و در فصل سرد سال اتلاف گرما صورت نگیرد. این خانه از یک کانتینر ۴۰ فوت به مساحت 640 فوت مربع تشکیل شده است.

 

اضافه کردن نظر