دسته بندی -خانه کانتینری

خانه کانتینری به سازه مسکونی یا صنعتی گفته می شود که با کانتینر حمل و نقل کالا ساخته می شود. استحکام این نوع خانه بالا و هزینه ساخت آن بسیار پایین است. در این بخش مقالاتی مرتبط با خانه کانتینری در جهت آشنایی بیشتر با این سازه ها قرار داده می شود