خانه کانتینری Redwoods

خانه کانتینری Redwoods

ردوودز یا چوب سرخ نام تیره‎ای از درخت با رنگ چوب سرخ است که بیشتر Redwoods به معنی رنگ این خانه کانتینری است. این خانه کانتینری در کمتر از ۸ ساعت برپا شده و کاملا ضد زلزله است.

 

اضافه کردن نظر