خانه کانتینری دو طبقه

خانه کانتینری دو طبقه

این خانه کانتینری از دو طبقه تشکیل شده است. طبقه اول دارای مساحتی در حدود 160 فوت مربع و مساحت کلی برابر با 240 فوت مربع است. توصیه می کنم این خانه کانتینری جذاب رو مشاهده کنید.

 

اضافه کردن نظر